Công Ty Cổ Phần Rượu Bình Tây là thành viên của Tổng Công Ty Cổ Phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn SABECO

www.sabeco.com.vn