Cồn mật rỉ là loại cồn chủ yếu dùng trong thực phẩm được sản xuất bằng phương pháp lên men. Mía sau khi lên men thành dịch dấm chín được chưng cất thành cồn 96 độ.

Nguyên liệu sản xuất: Mật Mía