Thành phần:

– Cốt rượu nhập của CH Pháp

– Rượu: 39,5% Vol