Phân phối

liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BÌNH TÂY

Địa chỉ: 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, quận 6, TP. HCM

Mã số thuế: 0302262756

Điện thoại: 028 9670 585 – 028 9670 644

Fax: 028 9670 497

Mail: contact@ruoubinhtay.vn