ViVa vodka được sản xuất theo công nghệ vodka truyền thống, chưng cất từ gạo thơm Nam bộ lên men trên dây chuyền thiết bị hiện đại của Pháp

Thành phần: gạo thơm lên men, nước xử lý